Privacy

Waarom heeft ParkeerService al die persoonsgegevens nodig?
Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een bepaald soort parkeervergunning, moet gecontroleerd worden of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat er een leaseverklaring gegeven wordt, als de auto niet op naam van de aanvrager staat. Daarnaast vraagt ParkeerService ook om een telefoonnummer en e-mailadres om bij vragen contact met iemand op te kunnen nemen. Op dit moment wordt opnieuw gekeken of alle uitgevraagde onderdelen noodzakelijk zijn om een vergunning aan te vragen omdat in de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) staat dat organisaties een verplichting hebben om zo min mogelijk gegevens te vragen. 

Mogen de persoonsgegevens zomaar worden opgeslagen?
Bij het aanvragen van een vergunning mogen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Dit is zelfs noodzakelijk voor het beoordelen of u in aanmerking komt voor een vergunning of niet. ParkeerService werkt helemaal volgens de Europese privacy wet (de AVG/ Algemene verordening persoonsgegevens). 

Worden de persoonsgegevens wel veilig bewaard?
ParkeerService heeft onlangs nog voor het parkeervergunningsysteem een veiligheidscertificaat ontvangen (ISO 27001, een keurmerk dat de informatiebeveiliging op orde is). 

Hoe zit het met alle andere gemeenten die aangesloten zijn bij ParkeerService?
Bij ParkeerService zijn veel andere gemeenten aangesloten. Deze gemeenten hebben allemaal een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten met ParkeerService. Dat betekent dat zij toestemming geven voor het gebruik/verwerken van gegevens van inwoners. ParkeerService werkt volgens de Europese privacy wet (de AVG/ Algemene verordening persoonsgegevens). Wat nu aan de hand is, is een verschil van inzicht tussen enerzijds onze Privacy Officers en die van ParkeerService. Om daar helderheid in te krijgen, wordt het hele aanvraagproces zorgvuldig nagelopen om te controleren welke gegevens echt noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een vergunning. Gemeenten hebben de verplichting vanuit de AVG om zo min mogelijk gegevens te gebruiken.