Klacht

ParkeerService streeft naar een zo hoog mogelijk serviceniveau. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, laat het ons weten.

U kunt een klacht indienen over:

  • De product- en dienstverlening van ParkeerService
  • De kwaliteit van informatievoorziening (weinig, niet tijdig, onjuist of misleidend)
  • De persoonlijke behandeling door medewerkers van ParkeerService

Vermeld bij het indienen van een klacht altijd de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • De reden en inhoud van de klacht
  • Datum van de klacht

U kunt bij ParkeerService een klacht indienen op de volgende manieren:

  • Digitaal via het klachtenformulier
  • Door uw klacht te mailen naar klachten@parkeerservice.nl
  • Schriftelijk via het volgende adres:

Coöperatie ParkeerService U.A.
T.a.v. Afdeling Klachtafhandeling
Postbus 489
3800 AL Amersfoort 

Bezwaar maken

Een klacht indienen verschilt met bezwaar maken. Klachten gaan namelijk specifiek over een bewezen dienst, een persoon of een product van ParkeerService. Als u het niet eens bent met een beslissing van ParkeerService, zoals het niet uitgeven van een vergunning, kunt u bezwaar maken. In uw afwijzingsbrief vindt u hierover meer informatie.
Bent u het niet eens met een ontvangen naheffingsaanslag, op de bon leest u meer over indienen van een bezwaar. 

Afhandeling van uw klacht
Uw klacht wordt geregistreerd door ParkeerService. U ontvangt te allen tijde een ontvangstbevestiging van uw klacht met daarin informatie over de verdere gang van zaken. ParkeerService streeft ernaar uw klacht binnen de wettelijke termijn van 6 weken af te handelen. Uw klacht wordt behandeld door de klachtencoördinator. Tijdens de afhandeling van uw klacht, blijft de klachtencoördinator uw aanspreekpunt.

Nationale Ombudsman
Uw klacht wordt adequaat afgehandeld door de klachtencoördinator van ParkeerService, conform de daarvoor opgestelde klachtenprocedure. Indien u van mening bent dat uw klacht niet op de juiste manier is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman is op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken via 0800 – 33 55 555. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Ombudsman