Veelgestelde vragen overgangsperiode

Inhoudsopgave

 

Vergunning aanvragen

Ik heb een of meerdere parkeervergunning(en) die vorig jaar is (zijn) afgegeven. Wat moet ik doen?
Vanaf 1 maart vraagt u bij ParkeerService een digitale parkeervergunning aan die het papieren vignet vervangt. Deze papieren vergunningen kunt u nog tot 1 mei gebruiken.

Ik heb mijn auto verkocht. Wat moet ik doen met mijn parkeervergunning?
Uw oude papieren vergunning kunt u vernietigen. Deze hoeft niet terug te worden gestuurd naar de gemeente. Heeft u een nieuwe auto gekocht? Dan moet u tot 1 maart een tijdelijke papieren vergunning aanvragen (zie vraag hieronder). Na 1 maart kunt u gelijk een digitale vergunning aanvragen.

Ik heb een (andere) auto gekocht. Moet ik dan ook een nieuwe parkeervergunning aanvragen?
Ja. Een bewonersvergunning is afgegeven op kenteken en dat betekent dat uw oude vergunning niet gebruikt kan worden voor uw nieuwe auto. U vraagt dus een nieuwe vergunning aan. Tot 1 maart kan dat door een e-mail te sturen naar: zefranhussain@debuch.nl (graag uw naam, adres, postcode/woonplaats en uw kenteken vermelden). En vanaf 1 maart vraagt u bij ParkeerService een digitale vergunning. Alle informatie over het aanvragen van een digitale vergunning krijgt u in een aparte brief.

Ik woon in een gebied waar een ‘winterstop’ geldt. Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?
Het is verstandig om – als u geen vergunning heeft vanwege een winterstop – deze wel alvast aan te vragen. Hiermee voorkomt u dat er vertraging ontstaat en u niet beschikt over een vergunning als betaald parkeren weer actief wordt.  

Worden mijn vergunningen automatisch verlengd of moet ik ze “opnieuw” aanvragen?
U moet uw vergunning(en) opnieuw aanvragen. De reden hiervoor is dat op die manier vanaf het begin de juiste gegevens in het vergunningensysteem terecht komen en fouten worden voorkomen. Opnieuw aanvragen van een digitale vergunning kan vanaf 1 maart. Vanaf 1 mei zijn papieren vergunningen niet meer geldig.

Hoe vraag ik mijn vergunningen aan?
Deze vraagt u straks op deze website van ParkeerService aan met een digitaal aanvraagformulier. Alle vergunninghouders hebben hierover een brief ontvangen.

Ik kan niet zo goed overweg met de computer, wat moet ik nu doen?
Bent u niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig een vergunning aan te vragen via internet dan kunt u bellen met ParkeerService op telefoonnummer (033) 247 3000. Zij begeleiden u telefonisch bij het doen van een aanvraag. U kunt ook iemand uit uw eigen omgeving of familie vragen u te helpen.

Ik heb een buitenlands kenteken. Kan ik een vergunning aanvragen?
Ja, het is mogelijk om ook buitenlandse kentekens in te voeren. Er kan dus ook een vergunning worden aangevraagd op een buitenlands kenteken. Omdat wij voor buitenlandse kentekens geen RDW check kunnen doen moet u wel een aanvullend bewijsdocument uploaden bij het aanvraagformulier.

Ik heb thuiswonende kinderen die een auto hebben. Kunnen zij ook een bewonersvergunning krijgen?
Voor meerpersoonshuishoudens geldt dat u maximaal 2 vergunningen kan aanvragen. Of dit kinderen zijn of een partner maakt niets uit. Je moet ingeschreven staan en de auto moet op zijn/haar naam staan om in aanmerking te komen voor een bewonersvergunning. Dat staat ook in de voorwaarden die in de verordening zijn opgenomen.

 

Papieren of digitale vergunningen

Blijven de papieren vergunningen bestaan en ontvangen we dan binnenkort nieuwe?
Nee. De papieren vergunningen zoals u die kent, zullen verdwijnen. Alleen in de overgangsperiode (januari tot maart 2021) geven wij nog papieren vergunningen uit.
Vanaf 1 maart gaan wij over op digitale vergunningen op basis van een kenteken. Voor uw bewonersvergunning heeft u een vast kenteken en voor alle andere vergunningen kunt u zelf het kenteken invoeren en uw parkeeractie starten.

Hoe werkt het straks met digitale vergunningen?
U vraagt vanaf 1 maart op de website van ParkeerService uw vergunning aan, via een digitaal aanvraagformulier. Hier vindt u informatie over alle parkeervergunningen en wat u voor een aanvraag nodig hebt. De voorwaarden blijven hetzelfde. 

Tarieven en betalen 

Moet ik betalen voor mijn vergunning?
Alleen de 1e bewonersvergunning is gratis, voor alle andere vergunningen betaalt u het door de gemeente vastgestelde tarief. De tarieven veranderen niet door de samenwerking met ParkeerService.

Wanneer moet ik betalen voor mijn vergunning?
Op het moment dat u straks uw nieuwe digitale vergunning aanvraagt, krijgt u het verzoek om deze te betalen (behalve bij de gratis 1e bewonersvergunning). Dit geldt ook als u nu een tijdelijke vergunning heeft. Alle huidige vergunningen moeten opnieuw worden aangevraagd en u betaalt op dat moment voor het hele vergunningjaar van 1 januari tot 1 januari .

Hoe betaal je een vergunning?
U ontvangt een factuur voor het betalen van uw vergunning over het hele vergunningjaar 2021.

Veranderen de tarieven voor parkeren door de samenwerking met ParkeerService?
Nee. De samenwerking leidt niet tot tariefsverhogingen. Los van deze samenwerking kan het wel voorkomen dat de tarieven in de toekomst worden verhoogd. Op dat moment zal dan ook worden uitgelegd waarom deze verhoging nodig/noodzakelijk is. 

Ik heb een boete gekregen. Waar kan ik de boete betalen?
U krijgt automatisch bericht als u een boete heeft ontvangen. U kunt vervolgens met de bijgevoegde acceptgiro betalen. U kunt niet cash betalen.

Parkeerzones

Veranderen de zones door de samenwerking?
Nee. De invoering van digitale vergunningen doen we op basis van de huidige indeling. Mocht dit in de toekomst toch veranderen, dan houden we u daarvan op de hoogte.

Ik heb een vergunning en ik verhuis naar een andere plek in de gemeente. Wat moet ik doen, nu en straks.
Als u verhuist vóór 1 maart 2021, moet u -als uw parkeerzone wijzigt- een nieuwe (tijdelijke) vergunning aanvragen. Tot 1 maart kan dat door een e-mail te sturen naar: zefranhussain@debuch.nl (graag uw naam, adres, postcode/woonplaats en uw kenteken vermelden). Verandert uw zone niet dan hoeft u niets te doen. Verhuist u ná 1 maart 2021, dan vraagt u deze vergunning opnieuw aan bij ParkeerService. U heeft daarna een digitale parkeervergunning.

Bezoekers parkeren

Kun je een kenteken, na 4 uur weer opnieuw aanmelden als bezoeker?
Bezoek kan maximaal 4 uur aaneengesloten aangemeld worden op uw bezoekersvergunning. Daarna geldt betaald parkeren. Dat zijn de voorwaarden zoals die in de geldende verordening beschreven staan. 

Wat betekent dit voor vakantiegangers?
Vakantiegangers kopen een regulier kaartje of de kentekens kunnen worden ingevoerd door de verhuurder/bemiddelaar.

 

Vergunning stopzetten

Ik wil geen vergunning meer, hoe regel ik dat?
Als u uw vergunning niet wilt verlengen, hoeft u niets te doen. Uw huidige papieren vergunning(en) vervalt automatisch op 1 mei als de digitale vergunningen ingaan.

 

Samenwerking gemeente en Coöperatie ParkeerService

De gemeente gaat samenwerken met Coöperatie ParkeerService, terwijl Alkmaar er mee stopt. Waarom?
De gemeente Bergen werkt succesvol samen met de Coöperatie ParkeerService. ParkeerService voert het parkeerbeleid van de gemeente Bergen uit. Een groot voordeel van deze samenwerking is digitalisering. Dat is niet alleen veiliger en minder aantrekkelijk qua vandalisme (vooral als het gaat om geldtransport) maar vooral ook makkelijker voor de gebruiker. Het is ook toekomstbestendiger. Alkmaar treedt uit de coöperatie om andere redenen. Over de uitvoering is men zeker tevreden. 

Wat gaat ParkeerService doen en wat blijft bij de gemeente?
Sinds september 2020 verzorgt Coöperatie ParkeerService al het toezicht, handhaving, het beheer van betaalautomaten op straat en de geldinning en -verwerking. Binnenkort gaat ParkeerService ook parkeervergunningen voor de gemeente uitgeven. Het beleid blijft bij de gemeente, Coöperatie ParkeerService verzorgt de uitvoering daarvan.

Wat merk ik van de samenwerking van de gemeente met ParkeerService?
Vanaf 1 maart is ParkeerService uw eerste aanspreekpunt. De gemeente en ParkeerService hebben uiteraard wel nauw contact met elkaar. Maar als u geïnformeerd wordt, ontvangt u brieven van ParkeerService. En ook met vragen kunt u bellen naar ParkeerService, telefoonnummer (033) 247 3000

Werken de controleurs bij de gemeente?
Nee. De parkeercontroleurs zijn niet in dienst van de gemeente, maar zij werken wel voor de gemeente. U mag van hen dezelfde dienstverlening en service verwachten als van medewerkers van de gemeente.

 

Contact

Bel ik de gemeente voor informatie of de Coöperatie ParkeerService als ik vragen heb?
U belt straks voor alle vragen over parkeren naar ParkeerService via telefoonnummer (033) 247 3000, behalve als u vragen heeft over beleid. Dan kunt u met de gemeente contact opnemen via +31 (0)72 888 00 00 / +31 6 257 561 60 (Whatsapp).

Hoe kan ik in contact komen. Bellen, mailen of een brief schrijven?
U kunt ParkeerService bellen of een e-mail sturen. Een webformulier invullen is ook mogelijk en uiteraard kunt u ook een brief schrijven. Maar houd er wel rekening mee dat een digitale parkeervergunning nooit per post afgehandeld kan worden. Wel dient u uw contactgegevens te vermelden, zodat er met u contact opgenomen kan worden.

Wat als ik een boete heb gekregen waar ik het niet mee eens ben. Wie moet ik hiervoor benaderen?
U kunt contact opnemen met ParkeerService en zij geven uw boodschap door aan handhaving. U kunt ook afwachten en op het moment dat u een brief krijgt met uitnodiging om te betalen in bezwaar gaan. Hoe dat moet en waar u dat moet doen, staat vermeld op de bon, maar ook in de brief die u dan ontvangt.

 

Overige vragen 

Hebben calamiteitendiensten ook een vergunning nodig?
Calamiteitendiensten hebben bij calamiteiten geen vergunning nodig. Op het moment dat zij voor hun normale werkzaamheden een vergunning nodig hebben dan kunnen zijn deze ook digitaal aanvragen.