Veelgestelde vragen Uitstel aanvraagdatum

Inhoud

  1. Privacy
  2. Digitalisering
  3. Oude en nieuwe vergunning
  4. Kosten
  5. Samenwerking ParkeerService en gemeente Bergen

 

 

1. Privacy
 

Waarom heeft ParkeerService al die persoonsgegevens nodig?
Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een bepaald soort parkeervergunning, moet gecontroleerd worden of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat er een leaseverklaring gegeven wordt, als de auto niet op naam van de aanvrager staat. Daarnaast vraagt ParkeerService ook om een telefoonnummer en e-mailadres om bij vragen contact met iemand op te kunnen nemen. Op dit moment wordt opnieuw gekeken of alle uitgevraagde onderdelen noodzakelijk zijn om een vergunning aan te vragen omdat in de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) staat dat organisaties een verplichting hebben om zo min mogelijk gegevens te vragen. 

Mogen de persoonsgegevens zomaar worden opgeslagen?
Bij het aanvragen van een vergunning mogen uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Dit is zelfs noodzakelijk voor het beoordelen of u in aanmerking komt voor een vergunning of niet. ParkeerService werkt helemaal volgens de Europese privacy wet (de AVG/ Algemene verordening persoonsgegevens). 

Worden de persoonsgegevens wel veilig bewaard?
ParkeerService heeft onlangs nog voor het parkeervergunningsysteem een veiligheidscertificaat ontvangen (ISO 27001, een keurmerk dat de informatiebeveiliging op orde is). 

Welke externe partij gaat het aanmeldproces nu controleren?
Het is nog niet bekend welke externe partij de controles gaat uitvoeren. 

Hoe zit het met alle andere gemeenten die aangesloten zijn bij ParkeerService?
Bij ParkeerService zijn 11 andere gemeenten aangesloten. Deze gemeenten hebben allemaal een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten met ParkeerService. Dat betekent dat zij toestemming geven voor het gebruik/verwerken van gegevens van inwoners. ParkeerService werkt volgens de Europese privacy wet (de AVG/ Algemene verordening persoonsgegevens). Wat nu aan de hand is, is een verschil van inzicht tussen enerzijds onze Privacy Officers en die van ParkeerService. Om daar helderheid in te krijgen, wordt het hele aanvraagproces zorgvuldig nagelopen om te controleren welke gegevens echt noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een vergunning. Gemeenten hebben de verplichting vanuit de AVG om zo min mogelijk gegevens te gebruiken.

 

2. Digitalisering
 

Wanneer gaat de digitalisering wel door?
Het hele proces van het aanvragen van een vergunning wordt opnieuw bekeken. Alle voorwaarden voor een vergunning en de gegevens die nodig zijn voor het controleren of iemand aan de voorwaarden voldoet lopen we zorgvuldig na. Dat proces laten we ook door een externe partij controleren. Als dit duidelijk is en er eventueel nog aanpassingen doorgevoerd worden, kunnen de nieuwe parkeervergunningen bij ParkeerService aangevraagd worden. Een concrete datum kunnen we nu helaas niet noemen. 

Waarom stellen jullie de digitalisering uit?
De ingangsdatum voor het digitaal aanvragen van je parkeervergunning moeten we inderdaad voorlopig uitstellen. Voor het aanvragen van de nieuwe digitale vergunning moet u gegevens met ParkeerService delen. Zorgvuldigheid is hierbij het meest belangrijk. Op het laatste moment is er toch onduidelijkheid gekomen over hoeveel van uw gegevens we nodig hebben om een parkeervergunning te kunnen verlenen. Daarom stellen we de ingangsdatum nu uit en gaan pas van start als een zorgvuldige controle van het hele aanvraagproces is gedaan. Om er zeker van te zijn dat dit zo zorgvuldig mogelijk gebeurt, laten wij ook een externe partij het proces beoordelen. We stellen nu liever de ingangsdatum uit, dan risico te lopen met gegevens van onze inwoners.

 

3. Oude en nieuwe vergunning

Blijft mijn vignet nog geldig?
Ja, uw papieren vignet van 2020 blijft voorlopig geldig. Bewaar die voorlopig dus nog goed. U hoeft niets te doen als u uw huidige papieren parkeervergunning gewoon nog heeft. 

Hoe weet ik wanneer ik een nieuwe digitale vergunning kan aanvragen?
Gemeente Bergen informeert u tijdig wanneer dit mogelijk is via een huis-aan-huis-brief, de gemeentepagina in de krant en sociale media. 

Als ik nu toch een nieuwe vergunning nodig heb, of mijn kenteken verandert wat moet ik dan doen?
Het aanvragen van een nieuwe papieren vergunning gaat voorlopig nog via de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u nieuw in de gemeente komt wonen, wanneer u een nieuw kenteken heeft, of bij verlies of diefstal van een vergunning. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: zefranhussain@debuch.nl (graag uw naam, adres, postcode/woonplaats en uw kenteken vermelden). Meer informatie is te vinden op www.bergen-nh.nl/parkeervergunning.

 

4. Kosten
 

Kost mij dit extra geld?
Zodra de parkeervergunningen wel digitaal aangevraagd kunnen worden, ontvangt u van ons een factuur voor het vergunningjaar 2021. 
U betaalt geen extra kosten voor het gebruik van uw huidige papieren parkeervergunning.

 

5. Samenwerking ParkeerService en gemeente Bergen
 

Waarom samenwerken met Coöperatie ParkeerService, terwijl Alkmaar er mee stopt.
De gemeente Bergen werkt sinds november succesvol samen met de Coöperatie ParkeerService. ParkeerService voert het parkeerbeleid van de gemeente Bergen uit. Een groot voordeel van deze samenwerking is digitalisering, niet alleen van de vergunningen maar ook van de parkeerautomaten op straat. Dat is niet alleen veiliger en minder aantrekkelijk qua vandalisme (vooral als het gaat om geldtransport) maar vooral ook makkelijker voor de gebruiker. Je kunt je bezoek makkelijk via een webapplicatie aanmelden bijvoorbeeld. Het is ook toekomstbestendiger.

We zouden op 1 maart starten met de digitalisering van vergunningen. Op het laatste moment is er toch onduidelijkheid gekomen over hoeveel van uw gegevens we nodig hebben om een parkeervergunning te kunnen verlenen. Daarom stellen we de ingangsdatum nu uit en gaan pas van start als een zorgvuldige controle van het hele aanvraagproces is gedaan. Om er zeker van te zijn dat dit zo zorgvuldig mogelijk gebeurt, laten wij ook een externe partij het proces beoordelen. Alkmaar treedt uit de coöperatie om andere redenen. Over de uitvoering was men tevreden.